Ochrana osobních údajů

1.Úvod

návštěva webové stránky zahrnuje elektronické zpracování dat. Na této stránce vysvětlíme, která data jsou zpracována a jak.
Ochrana osobních údajů na webu www.springer.group:

2. Odpovědnost

Springer GmbH Stuhrbaum 14 28816 Stuhr
Kontaktní údaje: viz potisk
datenschutzerklaerung-k0-datenschutzbeauftragtern-hubit-datenschutz-bremen.jpg

3.Osoba zodpovědná za ochranu osobních údajů

Haye Hösel – external & certifikovaná osoba zodpovědná za ochranu osobních údajů HUBIT Datenschutz E-mail: info@hubit.de Website: www.hubit-datenschutz.de Osobní telefon: (+49) 421-89830294

4. Obecné informace o ochraně osobních údajů

Při návštěvě serveru Datawebsite se přes internet automaticky přenáší mnoho údajů - také osobních údajů -. Z technického hlediska je to nezbytné, aby web fungoval a dosahoval co nejlepších výsledků. Například při každé návštěvě webové stránky, načtení obrázku, načtení externího pluginu (nebo skriptu) nebo streamování videa nebo použití jednoho z mnoha dalších způsobů přenosu dat, odesílající počítač odešle data na server. Pokud je web navštíven, použitý prohlížeč automaticky odesílá určité informace o používaném počítači. Jedná se například o:
 • Web, na kterém je stránka nebo soubor (obrázek, skript, video), co navštívil nebo na kterém se soubor vztahuje (odkazující)
 • Operační systém
 • Rozlišení obrazovky
 • Rozložení klávesnice (jazyk)
 • Adresa IP, na které je web navštěvován, nebo jsou data načtena
 • Název navštíveného webu nebo načtená data
 • Časové razítko návštěvy webu
 • Identita prohlížeče a jeho verze
 • Množství přenesených dat
 • Stav přístupu (přenos dokončen, selhání)
Každý server zaznamenává tato data. Nahrávání se provádí z důvodu
 • Údržby a ověření bezpečnosti IT (například pro detekci útoků hackerů) operace IT
 • Statistické vyhodnocení (prostřednictvím používání webu)
 • vylepšování webu
 • Přizpůsobený výstup z webu nebo souborů tak, aby mohly být optimalizovány zobrazeny v zařízení
Neexistuje žádná pseudonymizace nebo anonymizace bezpečnostních protokolů, protože pak by nebylo možné dospět k závěru o potenciálních útočnících: Vyhodnocení těchto dat pro jiné účely se však obvykle provádí anonymizací. Obvykle také neexistuje profilování. Níže jsou uvedeny další informace. Subjekt údajů „Subjekt údajů“ je fyzická osoba, jejíž osobní údaje se shromažďují nebo používají. Práva subjektu údajů. Každý subjekt údajů může uplatňovat svá práva vůči odpovědnému. Je možné uplatňovat práva prostřednictvím e-mailu, poštou nebo poskytnutým formulářem. Tato práva lze uplatnit prostřednictvím e-mailu, poštou nebo poskytnutým formulářem. Rovněž jsou možné telefonické dotazy. Mohou však být přijaty, ale neodpovězeny. Odpovědná osoba vybere médium pro jeho odpověď (příspěvek, e-mail, jiná média) a odešle odpověď na vaši otázku. Odpovědi na dotazy jsou bezplatné. V případě nadměrných dotazů mohou být účtovány náklady. Odpověď bude dána v zákonné lhůtě jednoho měsíce. Ve výjimečných případech lze lhůtu prodloužit. Těmito případy jsou například vysoký počet dotazů nebo vysoká složitost dotazů. Prodloužení musí být odůvodněno. V následujícím textu jsou uvedena práva subjektu údajů. Abychom získali přehled, uvedli jsme tato práva jako odrážky. Každá odrážka je odkaz na vysvětlení. Každá odrážka je také odkazem, který vede k vysvětlení tohoto práva. Pokud chce subjekt údajů uplatnit svá práva, musí se autentizovat u odpovědné osoby, aby prokázal, že je oprávněn vykonávat právo. Na webu HUBIT-Datenschutz existuje formulář pro uplatňování práv subjektů údajů. Formulář pro výkon práv subjektu

Cookies

Používáme trvalé cookies. Ty se ukládají do doby, než je dosaženo data vypršení jejich platnosti.

Zde se můžete rozhodnout, zda


Zde se můžete rozhodnout, zda lze ve svém prohlížeči uložit jasný soubor cookie pro webovou analýzu, aby provozovatel webu mohl shromažďovat a analyzovat různé statistické údaje. Pokud jste se proti tomu rozhodli, kliknutím na následující odkaz uložíte soubor Piwik-deaktivační-cookie do svého prohlížeče. Ve skutečnosti webová analýza Piwik zaznamenává vaši návštěvu tohoto klikatého webu. Pl, pokud si nepřejete být zaznamenáni.


Nastavení ochrany osobních údajů můžete kdykoli upravit zde: Nastavení souborů cookie


Dále v nastavení vašeho prohlížeče můžete mazat své cookies. Na webové stránce HUBIT Datenschutzjsou další informace o souborech cookie a o tom, jak je smazat.

6.Šifrování webových stránek

Všechny webové stránky jsou šifrovány

8. Formuláře

kontaktní formulářMůžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře. Prosím, vyplňte všechna požadovaná pole. Alternativně nás můžete kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo osobně. Data nebudou poskytována třetí straně. Data se používají k zodpovězení dotazu. Právním základem pro zpracování údajů se souhlasem je čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. HDP EU. Právním základem pro zpracování údajů zasláním e-mailu je čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f EU GDPR. Pokud je uzavření smlouvy určením kontaktu, čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. b EU GDPR je právním základem pro zpracování údajů. Osobní údaje z kontaktního formuláře nám slouží pouze k zodpovězení dotazu. Pokud nás kontaktujeme e-mailem, existuje oprávněný zájem o zpracování osobních údajů. Další data, která se zpracovávají prostřednictvím procesu odesílání nebo jiných pravděpodobných procesů, se používají k prevenci nebo vyjasnění případů zneužití a k zajištění bezpečnosti IT systémů. Pokud je účelu sběru dat dosaženo, budou data vymazána. Účelu je dosaženo, pokud přijatá data již nejsou potřebná pro konverzaci nebo pro zodpovězení dotazů. To neplatí, pokud zákonné doby skladování ukazují něco jiného. Data budou po 7denním období odstraněna, pokud byla shromážděna během procesu odesílání. Souhlas se zpracováním údajů lze kdykoli namítat. V tomto případě nelze pokračovat v konverzaci nebo nelze odpovědět na dotaz. Všechna data, která jsou shromažďována kvůli kontaktu, budou vymazána, pokud neexistují žádná jiná zákonná období uchovávání. Na webové stránce je poskytnut formulář od HUBIT-Datenschutz, který podá námitku. Dotazník obdrží náš inspektor ochrany údajů.Formulář pro výkon práv subjektů údajů. Přihláška Pomocí formuláře žádosti nám můžete poslat svou žádost. Prosím, vyplňte všechna požadovaná pole. Alternativně nás můžete kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo osobně. Před odesláním formuláře žádosti musítesouhlasit se zpracováním údajů.Při zpracování nebudou data poskytnuta třetí straně. Vaše data použijeme k zodpovězení vaší žádosti. Právním základem pro zpracování údajů se souhlasem je čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. HDP EU. Právním základem pro zpracování údajů zasláním e-mailu je čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f EU GDPR. Pokud je uzavření smlouvy určením kontaktu, čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. b EU GDPR je právním základem pro zpracování údajů. Kromě toho je právním základem pro sběr údajů v pracovním poměru § 26 Bundesdatenschutzgesetz. Osobní údaje z formuláře žádosti nám slouží pouze ke zpracování vaší žádosti. Pokud nás kontaktujete e-mailem, existuje oprávněný zájem o zpracování osobních údajů. Další data, která se zpracovávají prostřednictvím procesu odesílání nebo jiných pravděpodobných procesů, se používají k prevenci nebo vyjasnění případů zneužití a k zajištění bezpečnosti IT systémů. Pokud je účelu sběru dat dosaženo, budou data vymazána. Účelu je dosaženo, pokud je proces žádosti dokončen nebo v případě nevyžádané žádosti nelze zadat žádnou úlohu. To neplatí, pokud zákonné doby skladování ukazují něco jiného. Data budou po 7denním období odstraněna, pokud byla shromážděna během procesu odesílání. Souhlas se zpracováním údajů lze kdykoli namítat. V tomto případě nelze pokračovat v procesu podávání žádostí. Všechna data, která jsou shromažďována kvůli kontaktu, budou vymazána, pokud neexistují žádná jiná zákonná období uchovávání, naznačují něco jiného. Na webové stránce je poskytnut formulář od HUBIT-Datenschutz, který podá námitku. Dotazník obdrží náš inspektor ochrany údajů.Formulář pro právní správu údajů.
Na našem webu používáme statistické nástroje. Tyto nástroje nám dávají možnost analyzovat používání webových stránek a optmalizovat jejich obsah a funkci. Matomo (dříve Piwik) Využíváme Matomo (dříve Piwik) k analýze používání našich webových stránek. Anylytický nástroj používá Cookie (viz: Cookies). Pokud navštívíte web této domény, zaznamenají se následující údaje: Navštívené webové stránky Web, z něhož je na našem serveru nainstalován soubor (obrázek, script, video) Časový úsek návštěvy webu Frekvence návštěv webových stránek Matomo (Piwik) je instalován na našem serevru. Zpracování dat probíhá pouze na našich serverech. Data nebudou přenesena třetím stranám Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f EU GDPR. Z důvodů zpracování osobních údajů můžeme vyhodnotit surfovací vzorce subjektů. Z tohoto důvodu můžeme získat informace o používání některých webových stránek a můžeme zlepšit náš web a jeho použitelnost. Tyto účely jsou důvodem našeho oprávněného zájmu o zpracování údajů (viz: právní základ). Anonymizujeme IP adresy subjektu, abychom chránili jeho data. Pokdu data již nebudou vyžadování, budou vymazána. Uložení cookies je možné zrušit odstraněním nebo odebráním úložiště (viz: “Co jsou cookies? K čemu slouží cookies? Jak je mohu vymazat?”). Pokud jsou soubory cookies smazány, některé části webu nebo některé jednotlivé funkce nelze použít nebo jen částečně.

12.Další zpracování dat

Jakýkoliv jiný obchodČasto je možné získat data prostřednictvím archivní funkce vyhledávačů, i když jsou podrobnosti odstraněny nebo změněny v těch internetových nabídkách, které jsou uvedeny výše. HUBIT-Datenschutzvytvořil toto prohlášení o ochraně osobních údajů