Konstrukce

Konstruktion_V1.jpg

Naše konstrukce jako služba pro váš projekt

V našem konstrukčním oddělení přenášíme nápady na výrobu manipulačních ramen pro automatizované provozy do reality. Konstrukce v 3D zaručuje plynulé procesy a rychlou dokumentaci.

Díky přesné konstrukci můžeme i rychleji a přesněji manipulační ramena stavět.

Nejnovější vybavení v kombinaci s rozsáhlými zkušenostmi


Ve spolupráci s vámi vyvíjíme optimální řešení. Při konstrukci těžíme z našich rozsáhlých zkušeností v oblasti automatizace a manipulačních systémů.