Historie

Dynamický vývoj


Mateřská společnost Springer GmbH byla založena v roce 2001. V současné době má 200 zaměstnanců a výrobní plochu 11.000m².
firmengebaude-springer-gmbh.jpg
Sídlo Springer GmbH ve Stuhru

Hlavní úkoly a oblasti činnosti


Naše hlavní činnost spočívá ve vývoji, návrhu, výrobě, montáži a instalaci manipulačních ramen pro automatizaci lisoven a svařoven. Našimi zákazníky jsou celosvětoví výrobci automobilů a jejich subdodavatelé. Náše portfolio doplňují služby v 3D měření.

Zkušenosti a inovace

V roce 2016 se Axel Jürgens Automation GmbH stali součástí skupiny Springer a rozšířili tím portfolio produktů a služeb o zastoupení v oblasti výroby plastových výrobků. Nově vzniklá divize „Plastics“ skupiny Springer Group se může odkazovat na dlouholeté strojírenské zkušenosti v robotice a výrobě speciálních strojů.
Kromě návrhů a konstrukce manipulačních ramen pro roboty vstřikovacích strojů provádíme jejich montáž a poskytujeme našim zákazníkům kompletní podporu vč. instalaci a školení obsluhy.
Springer Automation CZ s.r.o. byla založena v červnu 2011. V roce 2017 se společnost přestěhovala do nových prostor v Bezděčíně u Mladé Boleslavi. Celkem zde pracuje 16 zaměstnanců na ploše 600m².
firmensitz-springer-cz.jpg
Sídlo Springer Automation CZ s.r.o. v Mladé Boleslavi