Budoucí den 2019: Sestavte a označte

zukunftstag-usb-sticks.jpg
V 9 hodin ráno 28. března se k nám přidalo jedenáct studentů do Zukunftstag v naší lokalitě ve Stuhrbaumu. Po oficiálním přivítání jsme jim ukázali krátkou prezentaci aby si udělali rychý přehled
Poté jsme provedli prohlídku několika oblastí, která vedla všechny účastníky na konec do montážní haly. Tam jsme představili
podrobný pohled na výrobu našich produktů. Stážista technického designu produktu vysvětlil verzi našich upínacích chapadel v CAD softwaru Catia a ukázal skupině, jak ji namontovat.
Zvláštním vrcholem tohoto roku je ukázka na jednom z našich strojů. Všichni ve skupině dostali od nás vlastní usb disk

měli možnost si ho podepsat svými křestními jmény, aby si každý mohl vzít domů suvenýr z našeho „zkušebního dne“ Chtěli bychom si tento pamatovat pouze s pozitivními vzpomínkami a těšíme se na mnoho zvědavých mladých hlav v příštím roce!