Zukunftstag: Blízko „robotických ramen“

26. dubna nás navštívilo pět studentů v naší lokalitě ve Stuhrbaumu pro „Zukunftstag“. Na začátku jsme jim ukázali krátkou prezentaci společnosti, aby mohli získat celkový přehled o velikosti a aktivitách společnosti.

Poté jsme provedli prohlídku několika oblastí v lokalitě Stuhrbaum, která vedla všechny účastníky na konec do montážní haly. Na cestě skupina žáků shromáždila odpovědi na otázky a zachytila spoustu podrobností o naší společnosti.

V montážní hale získali podrobný přehled o praxi naší společnosti a také o možnost sami vyzkoušet rutinní montážní práce. Teenageři tak zažili naše chapadla a systémy („robotická ramena“) v akci, takže mohli přesně porozumět funkcím našich produktů.