Certifikováno v souladu s ISO 9001:2015

Systém řízení kvality společnosti Springer GmbH je nyní certifikován podle normy ISO 9001: 2015. Proto nás auditoval TÜV Süd.
  • V průběhu revize jsme přehodnotili a rozšířili následující oblasti činnosti:
  • Strategické směřování organizace
  • Specifikace příslušných zúčastněných stran (např. Cílové skupiny)
  • Zjištění komplexního a systematického řízení procesů
  • Přesná definice odpovědnosti
  • Identifikace rizik a šancí (řízení rizik)
  • Restrukturalizace řízení znalostí
Tato revize standardu vede více pozornosti k optimalizaci procesů, která je pro nás ve Springeru již v posledních několika letech hlavní náplní.